אודות האגודה

האגודה הישראלית למיקרוסקופיה הינה עמותה רשומה (ע"ר) שמספרה 580197994